WOLONTARIUSZE W MUNDURACH

     Bieżący rok szkolny to kolejny rok współpracy naszego Ośrodka z Duszpasterskim Akademickim Wolontariatem „Iskra”.  
Inauguracja tegorocznych spotkań miała miejsce 10 października 2018 r., podczas której zostały uroczyście wręczone podziękowania za dotychczasową współpracę.
Podobnie jak w roku ubiegłym w każdą środę wolontariusze odwiedzają wychowanków internatu pomagając im w nauce, grając w gry towarzyskie, opowiadając ciekawe historie w miłej, przyjaznej atmosferze.

     Jedno z ciekawszych spotkań odbyło się 21 listopada tematem którego było przybliżenie historii Powstania Listopadowego, oraz historii Dnia Podchorążego. Wychowankowie z uwagą obejrzeli prezentację przygotowaną przez podchorążych- wolontariuszy Lotniczej Akademii Wojskowej poświęconą Dniu Podchorążego. Wielką atrakcją dla dzieci był mundur wyjściowy w którym prezentowali się podchorążowie.
28 listopada na zaproszenie podchorążych- wolontariuszy z okazji Dnia Podchorążego uczestniczyliśmy w przemarszu ulicami Dęblina pod pomnik „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt”, gdzie odbyło się objęcie warty honorowej Podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej w historycznych mundurach, oraz uroczysty capstrzyk.
     Składamy serdeczne podziękowanie ks. Mariuszowi Leonikowi, wszystkim wolontariuszom, a szczególnie podchorążemu Marcinowi Telego i podchorążemu Piotrowi Pilaczyńskiemu za niezwykłą lekcję historii.

Agnieszka Stefanek
Jolanta Kutera
Katarzyna Pilch